Lose & Win (Episode – 1)
S01E01
Lose & Win (Episode -2)
S01E02

ဇာတ်ညွှန်းနှင့်အနုပညာအကြံပေး - ရဲဦး

ဇာတ်လမ်းနှင့် ဒါရိုက်တာ - JZ ဒေါင်လွဏ်း

သရုပ်ဆောင် - G တိန့်ဆောင် ၊ ဂျွန်ဂို ၊ M ဂျာအောင် ၊ M အဘောက် ၊ D မွန်းအောင် ၊ L ဒိန်အောင် ၊ တူးခေါင်(တနိုင်း) ၊ဇယ်နောနှင့် နာမည်ကြီးလူကြမ်းသရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်သည်။